Den første Julemærkekomité i årene fra 1904 til 1911 bestod af en perlerække af fine navne - uden overdrivelse nogle af landets fremmeste mænd på det tidspunkt. Det er faktisk en smule forbløffende, at det lykkedes Holbøll at få accept fra disse folk om at gå ind i komiteen, men det skal naturligvis erindres, at det på den tid nærmest var kutyme, at folk med en betydelig økonomisk formåen eller en høj stilling i samfundslivet stillede både sig selv og en del af deres eventuelle formue til rådighed for velgørende arbejde.

Et nærmere studium viser, at der er tale om en kreds af mænd, som for størstepartens vedkommende kendte hinanden i forvejen og jævnligt mødte hinanden i forskellige sammenhænge. København anno 1904 var ikke nogen særlig stor by, og derfor er det ikke overraskende, at der i vid udstrækning er tale om folk, hvis virke på forskellig vis var vævet ind i hinanden. Alligevel må man sige, at komiteen i meget udpræget grad bestod af "Tordenskjolds soldater".