Som følge af kommunalreformen i 1970 overgik Koldingfjordskolen til Vejle Amt, og efter 1980 kom der for alvor fart i demonteringen af de store centrale institutioner til fordel for mindre boenheder. For Koldingfjord var klokken ved at være slået: Institutionen var ikke blot nedslidt, men den levede i det hele taget slet ikke op til de krav, som nu blev stillet til de boliger og faciliteter, som børnene med de særlige behov og de udviklingshæmmede skulle tilbydes.

Under alle omstændigheder blev stadig flere patienter flyttet hjem til deres egne amter, og til sidst blev alle sluset ud. Den sidste patient og de sidste ansatte forlod Koldingfjord i 1988.
Det var med betydeligt vemod, at mange af de ansatte forlod Koldingfjord. Selv i dag, mange år senere, husker de tiden på Koldingfjord som en dejlig tid; de glædede sig hver dag til at tage på arbejde i de smukke omgivelser. Som en af dem siger: "Det var et utroligt meningsfuldt arbejde, og vi havde stor frihed".