Ræder sørgede for at få grunden på Louisehøj på hånden og skrev straks til Holbøll, at han "kunne anvise en plads". Svaret fra Holbøll (i den ældste version kommer svaret dog fra Bergsøe) var imidlertid, at henvendelsen kom for sent, eftersom det var så godt som afgjort, at sanatoriet skulle ligge ved Middelfart. Sagen var nemlig, at komiteens formand, departementschef Jerichau-Christensen, var fra Middelfart, og han havde åbenbart lagt sig fast på, at sanatoriet skulle være "en slags gave til fødebyen".

Det fik imidlertid ikke Ræder til at opgive, og efter et intenst lobbyarbejde lykkedes det ham at få tilsagn fra komiteen om, at nogle af dens medlemmer ville komme til Kolding på en besigtigelsesrejse, hvis Ræder til gengæld ville "garantere, at den kunne blive ekspederet hurtigt". Julemærkekomiteen var repræsenteret ved Jerichau-Christensen, Holbøll, Gram, Vett samt Bergsøe, og selskabet ankom til Kolding kl. 6 om morgenen! Ræder arrangerede, at de fik en omgang morgenmad til livets opretholdelse, og så gik turen ellers pr. lejet fjorddamper ud ad fjorden. Ræder betalte for sejlturen, og det tog en times tid at besigtige det areal ved Louisehøj, som Ræder havde udset sig. Ifølge den anden - og givetvis mere pålidelige - beskrivelse måtte Ræder dog ikke stå helt så tidligt op, idet komiteens besigtigelsestur foregik på et noget mere humant tidspunkt og i stedet startede med en frokost på Ræders regning.