Da alle forhindringerne omsider var overvundet, var næste skridt kontrahering med arkitekt og rådgivende ingeniør. Tegningerne af det imponerende hus stod arkitekterne Valdemar Ingemann (1840-1911) og sønnen Bernhard Swane Ingemann (1869-1923) for. Sønnen blev optaget i faderens arkitektfirma i 1896 og virkede desuden som bygningsinspektør og arkitekt for Nationalforeningen, så Julemærkekomiteen har formentlig ikke haft den store frihed, når det gjaldt valget af arkitekt, al den stund aftalen mellem komiteen og Nationalforeningen gav Nationalforeningen indflydelse på tegningerne. Som ingeniør blev antaget Jes Jensen, som Nationalforeningen også havde benyttet ved bygningen af foreningens egne sanatorier.

I Illustreret Tidende den 6. januar 1907 kunne man se et billede, hvor arkitekt Bernhard Ingemann forelægger tegningerne af sanatoriet for ingeniør Jensen, komiteens formand Jerichau-Christensen, professor Gram og Holbøll. Planerne må altså have været færdige i slutningen af 1906, men det varede et godt stykke tid, inden der for alvor kom skred i byggeriet, og byggeriet var i det hele taget tæt på at udvikle sig til en national skandale.