Efter besigtigelsen af Louisehøj sørgede Ræder for, at fjorddamperen fortsatte til Staurby Skov ved Middelfart, så man kunne rekognoscere på det areal, hvor Jerichau-Christensen ønskede at placere sanatoriet. Uheldigvis for komitéformanden afviste Gram, der jo var den ene af komiteens to lægelige eksperter, på stedet denne placering som aldeles uegnet, fordi den ikke lå i læ for nordlige og nordvestlige vinde, hvad der var en betingelse. Dertil kom, at stedet var gennemskåret af både jernbanen og en vej, hvad der ikke ligefrem ville give den ønskede ro. Til gengæld var både Gram og Holbøll meget begejstrede for Louisehøj.

Ikke desto mindre insisterede Jerichau-Christensen på, at man straks skulle forhandle om overtagelse af Middelfart-grunden, hvilket foregik hos en lokal sagfører. Det trak imidlertid ud, men med god hjælp af Gram blev selskabet overtalt til at tage på hotel i Middelfart, hvor Ræder spenderede en bedre middag på dem. Ræder fik dermed en gylden mulighed for yderligere at lobbye for placeringen i Kolding, "og jeg slap ikke komiteen, før jeg havde drejet kupéhåndtaget om for den og set toget dampe af til København".

Hvordan det nu end gik til, droppede komiteen placeringen ved Middelfart. Ræder hørte ganske vist ikke noget fra komiteen, før han pludselig fik et brev fra Vett eller Bergsøe, hvoraf det fremgik, at nu havde komiteen i stedet besluttet sig for at bygge ved Faaborg - netop den placering, som især Vett gik ind for. Men Ræder gav ikke op; han tog sporenstregs toget til København, hvor han opsøgte Vett på dennes kontor. Han sad netop og ventede på bekræftelsen på, at Julemærkekomiteen kunne disponere over grunden i Faaborg. Ræder måtte således forstå, at han kom for sent, og i hvert fald havde han ikke indtryk af, at hans argumenter gjorde indtryk på Vett; alligevel blev placeringen i Faaborg af ukendte årsager heller ikke til noget.

Først adskillige måneder senere modtog Ræder pludselig et telegram fra komiteen med teksten "Køb straks". Han skulle altså købe grundene ved Louisehøj, og det gjorde Ræder omgående; der var tale om to marker, som ejedes af proprietær Sandager i Nr. Bjært, samt om Schæffer Skov, som købtes af proprietær Bech på Nedergaard. I alt blev der købt omkring 40 ha, og handlerne må have fundet sted i slutningen af 1905; i hvert fald godkendte Julemærkekomiteen og Nationalforeningen officielt placeringen på et fællesmøde den 6. december 1905. Ræder fortæller desuden, at han personlig købte 90.000 små granplanter, som blev plantet på arealet. Formålet med de mange grantræer var at skabe den friske og ozonrige luft, som var så god for de syge lunger. Men der var stadig mange sten, der skulle ryddes af vejen, før byggeriet kunne gå i gang.