Efter indgåelsen af aftalen med Nationalforeningen begyndte Julemærkekomiteen at se sig om for at finde den bedst egnede lokalitet til det kommende sanatorium for lungetuberkuløse børn. Komiteen rettede henvendelse sig til en række byer for at få et tilbud på en egnet grund til byggeriet, men i Kolding smed borgmester C. P. C. Schjørring (1831-1909) henvendelsen i papirkurven uden at reagere på den.

Alligevel kom Kolding ind i billedet, og æren for, at Julemærkekomiteen til sidst valgt den smukke placering i skoven ved Louisehøj på nordsiden af Kolding Fjord, tilkommer utvivlsomt først og fremmest grosserer, konsul Jacob Ræder (1867-1942)