Endskønt Koldingfjordskolens forskellige afdelinger efterhånden lukkede, var der tilsyneladende ingen, der havde en konkret plan for, hvad der skulle ske med stedet, og faktisk kom de fleste af bygningerne til at stå tomme i en periode. I januar 1987 købte Kolding Kommune Koldingfjord af Vejle Amt - men med henblik på et hurtigt videresalg, gerne til en køber, der ville indrette ejerlejligheder. Der blev udarbejdet et fint salgsprospekt, hvoraf det bl.a. fremgik, at der skulle sikres offentlig adgang til området, og at karakteren af bebyggelse og beplantning skulle fastholdes, men umiddelbart var der ikke nogen, der "bed på krogen".

Til sidst meldte der sig dog en køber i form af Islef Gruppen, der erhvervede hele herligheden for 15 mio. kr. og derefter udviklede en plan om indretning af et moderne hotel og konferencecenter under overskriften "Danmarks bedste og smukkest placerede hotel og kursuscenter". I december 1987 overtog Sygeplejerskernes Ejendoms Selskab sammen med Hjemmesygeplejerskernes Ejendoms Selskab såvel bygningerne som Islefs plan.

Det var ikke nogen given ting, at sygeplejerskerne skulle blive ejere af det gamle Julemærkesanatorium, men Islef havde lavet en række forundersøgelser, som viste, at der var et stort udviklingspotentiale i Trekantsområdet, og Dansk Sygeplejeråds investeringsrådgivere havde sagt god for købet. Når sygeplejerskerne sagde ja til at købe Koldingfjord, skete det med andre ord ud fra en strengt forretningsmæssig vurdering af investeringens bonitet. Dansk Sygeplejeråd ejede i øvrigt allerede Vilvorde i Charlottenlund, der var indrettet til kursusejendom, så det stod fra starten klart, at Koldingfjord nok skulle bruges til kursusformål for sygeplejerskerne, men først og fremmest skulle det drives som egentligt hotel.