Den lægelige ekspertise var vel repræsenteret i komiteen ved Christian Gram (1853-1938) og Leopold Meyer (1852-1918). Gram var professor, dr. med. og fra 1892 overmedikus ved Frederiks Hospital (senere Rigshospitalet), og han går også igen i et par sammenhænge: Ligesom Vett var han også medlem af bestyrelsen i Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse og af direktionen for Vejlefjord Sanatorium. Dermed var han i en central, men givetvis også noget intrikat position, både i diskussionen om et samarbejde mellem Julemærkekomiteen og sanatoriet ved Vejlefjord og i de løbende drøftelser om Julemærkesanatoriets byggeri og overdragelse til Nationalforeningen. Ikke desto mindre var han det komitémedlem, som stærkest gik ind for at placere Julemærkesanatoriet i Kolding, og som med sin obsternasighed fik banket de øvrige komitémedlemmer på plads. Det var også ham, der insisterede på, at sanatoriet skulle bygges ved bakkens fod og ikke oppe på toppen af Louisehøj, selvom det i høj grad fordyrede byggeriet.

Meyer var professor i fødselsvidenskab, kvindesygdomme og spædbørnssygdomme samt overakkuchør ved Fødselsstiftelsen fra 1897, og derudover bestred han hvervet som formand for bestyrelsen for Det danske Mælkekompagni og sad i bestyrelsen for "Mødres og Børns Bespisning". Og så havde han et større lægeligt forfatterskab bag sig med titler som "Det normale Svangerskab", "Den første Barnepleje", "Menstruationsprocessen og dens sygelige Afvigelser" samt "Svangerskabets Patologi".

Som naturligt var, bestod Julemærkekomiteen desuden - udover naturligvis Holbøll selv - af en række repræsentanter for postvæsenet, nemlig overpostkontrollør Donald Anton Ludvig Lobedanz, postmester Vilhelm Finsen, postassistent Jørgen Bergsøe, postekspedient Arnold Jørgensen og postbudformand Frederiksen.